Philips 750A "Symphonie"

 

 

 

De Symphonische serie

667A Berceuse

750A Symphonie

Reparatieverslag van mijn 750A.

Werking monoknop

Nora W 320 L (1932)

Philips 750A (1938)

Philips 667A (1938)

Philips 494A (1940)

Philips 900X (1940)

Philips 655A (1940)

Radiobell 168~= (1942)

Radiobell 46~ (1946)

Philips BX380A (1949)

Philips BX490A (1949)

Philips BX680A (1949)

Philips BX500A (1950)

Philips BX310A (1951)

Philips LX527AB (1953)

Graetz Melodia R4/218 (1955)

Grundig 2055/3D (1955/1956)

B5X62A (1956)

B5X82A (1958)

B5X92A (1959)

B6X94A (1959)

Siemens RC10 (1960)

B4X12A (1961)

B5X14A (1961)

Wega 219 (1962)

B4X23A/74 (1962)

B6X23A (1962)

B6X43A (1964)

Graetz Arcadia 06Y (1966)

 

Deze radio heeft als bijnaam 'Symphonie'. Opvallende kenmerken van deze radio zijn de monoknop en de klapschaal. Dit exemplaar van de 750A heeft een gril aan de voorkant. De Nederlandse versies hebben dat niet, dit is een radio van Belgische makelij.

Uit dezelfde Symphonische serie komt ook de 667A Berceuse.

Het chassis van de 750A is nagenoeg gelijk aan dat van de 667A.

  • EK 2: octode (mengbuis)
  • EF 5: hf-pentode
  • EBC 3: duodiode-triode (diode detector met lf.-versterking)
  • EBL 1: duodiode-pentode (eindversterking)
  • AZ 1: gelijkrichting
  • EM 1: afstemindicator

Er is ook een versie met "A-buizen".

Deze radio kostte destijds f 175,-

De afstemschaal is uitgevoerd in zwart-wit en is gemonteerd in een zogeheten klapschaal. Je kunt de schaal inklappen of naar boven klappen. Links van de schaal zit de afstemindicator en rechts van de schaal zit een indicatie voor het golfbereik.
Hilversum I zat toen nog op de Lange Golf en op de 20m kun je ook Eindhoven zien staan.

Het typennummer van deze radio wordt vooraf gegaan door een "L". Dat duidt erop dat deze radio in de Philipsfabrieken in Leuven is gemaakt. Uit onderstaande stikker blijkt ook dat de radio op 5 augustus 1944 is hersteld.
De voorkant van dit apparaat is wat afwijkend van de "Eindhovense" exemplaren. Op dit Belgisch exemplaar is in het midden een verticale gril aangebracht. De Nederlandse examplaren missen dit.